29 kwietnia, 2012

Techniki wpływu społecznego i psychomanipulacji

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Pamiętaj, że to  jest napisane dużym drukiem daje, to co małym - odbiera.

H. Jackson Brown

Szkolenie jest dedykowane prof. Robertowi Cialdiniemu.

Ramowy Program:

 1. Manipulacja i perswazja – granice praktyczne.
 2. Praca nad emocjami szkolonych osób – rozpoznawanie emocji i potrzeb.
 3. Wywieranie wpływu na ludzi – elementy teorii Cialdiniego w budowaniu odpowiedzialności, konsekwencji, relacji szef-pracownik i pracownik-pracownik
 4. Pscyhomanipulacja - jak stosować.
 5. Wybrane techniki zarzadzania relacjami.
 6. Zaawansowane techniki wywierania wpływu – jak pracować nad zwiększeniem efektywności procesów.
 7. Asertywność – jak bronić własnych intetersów.
 8. Przećwiczenie werbalnych technik proaktywnych - poszerzania obszarów odpowiedzialności pracowników za wyniki zespołów.
 9. Techniki psychomotoryczne – ćwiczenia na bazie hipnozy.
 10. NPL – jak działa magia słów – praca nad tzw. gramatyka mózgu.
 11. Wizualizacje oparte na preferencjach sensorycznych.
 12. Zaawansowane techniki wywierania wpływu – jak pracować nad zwiększeniem efektywności procesu sprzedażowego.