29 kwietnia, 2012

Public Relations – narzędzia i techniki kreowania zysku

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Obiecuj mniej, ale wywiązuj się z nawiązką.

z zasad zarządzania Giulianiego

Szkolenie jest dedykowane, Rudy’emu W. Giulianiemu - najbardziej znanemu burmistrzowi świata

Ramowy Zakres Tematów:

Blok ogólny:

 1. Public Relations jako narzędzie kreowania wizerunku informacją.
 2. Zarządzanie informacją w celu osiągania założonego celu.
 3. Reguły i zasady procesu przekazu – modele komunikacyjne.
 4. Dział PR w firmie – zadania, umocowanie, skuteczność.
 5. PR wewnętrzny – co można osiągnąć dzięki własnym pracownikom

Blok medialny:

 1. Przekaz dziennikarski– zasady prasowe dla pracowników PR.
 2. Jak sobie radzić przed kamerą – warsztat zachowań.
 3. Warsztat udzielania wypowiedzi radiowych: praca głosem, trema.
 4. Elementy prawa prasowego – co można, jak trzeba, sprostowania.

Zarządzanie kryzysem:

 1. Reakcje w sytuacjach kryzysowych – zarządzanie kryzysem.
 2. Specyfika kontaktów z mediami w sytuacji kryzysowej.
 3. Skuteczny sztab kryzysowy – model Skała-Biedziak.

 

Ponadto uczestnicy rozegrają kilka gier warsztatowych w celu przećwiczenia poznanych treści.