29 kwietnia, 2012

Techniki sprzedażowe z elementami negocjacji

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Każda rzecz ma taką wartość, ile nabywca chce za nią zapłacić

Publiusz Cyrus

Szkolenie jest dedykowane prof.  Robertowi Cialdiniemu.

Ramowy Program Przykładowy:

  1. Co buduje pozycję biznesową - jak budować profesjonalny wizerunek przedstawiciela w procesie sprzedaży.
  2. Praca nad emocjami szkolonych osób – rozpoznawanie emocji i potrzeb Klienta.
  3. Test aktywnego słuchania - budowanie podstawy dobrej sprzedaży.
  4. Techniki FAB i AOR w badaniu potrzeb i efektywnej sprzedaży.
  5. Odrzuć „satysfakcję klienta” – koncentruj się na SUKCESIE KLIENTA!
  6. Jak zarządzać DOŚWIADCZENIEM KLIENTA - techniki Ch. Daffiego
  7. Manipulacja i perswazja – granice praktyczne.
  8. Wywieranie wpływu na ludzi – jak skutecznie wywierać wpływ w procesie sprzedaży, według zasad Roberta Cialdiniego.
  9. NPL – jak działa magia słów – praca nad tzw. gramatyka mózgu.
  10. Zaawansowane techniki wywierania wpływu – jak pracować nad zwiększeniem efektywności procesu sprzedażowego.