29 kwietnia, 2012

Zarządzanie sobą w czasie – metodologia Kairosa

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Jeśli przy drodze do sukcesu tylko siedzisz, to możesz zostać wyłącznie rozjechany

Joseph O’Connor

Szkolenie dedykowane jest Chrisowi Daffy – twórcy WOW-effect

Program szkolenia:

  1. Poznanie przez uczestników teorii związanej z zarządzaniem czasem
  2. Uczestnicy poznają warunki stawania celów (jak trafnie dobierać cele, jak ustalać warunki dobrze sformułowanego celu)
  3. „Złodzieje czasu” – analiza podstawowych błędów związanych z zarządzaniem czasem.
  4. Przeprowadzenie analizy własnej aktywności.

a)      Ustalenie fotografii tygodnia pracy.

b)      Analiza wykorzystanego czasu

  1. Planowanie i praca w oparciu o priorytety

a)      Identyfikowanie priorytetów krótko- i długofalowych, prowadzenie kontroli spójności wyznaczonych priorytetów.

b)     Co robić w sytuacji konfliktu priorytetów?

c)      Pojęcie "pilne – ważne". Kiedy i dlaczego "ważne" staje się "pilne"? Macierz Eisenhovera

d)     Poznanie kryteriów zadań "ważnych" (konsekwencje, nieuchronność).

e)      Poznanie i przełożenie na indywidualne plany 7 nawyków skutecznego działania w oparciu o S. Coveya

  1. Organizacja miejsca pracy. Poznanie zasad samoorganizacji miejsca pracy (ergonomia stanowiska pracy).

 

Podsumowanie i Indywidualny Plan Działania