29 kwietnia, 2012

Warsztaty motywacyjne dla kadry managerskiej

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Od swoich ludzi dostaniesz dokładnie to, co sam im dałeś.

Russell Crowe o filmie Gladiator 

Szkolenie jest dedykowane Russellowi Crowe, jako Gladiatorowi

 1. Manager w strukturze – wyzwania XXI wieku – cechy autentycznego lidera.
 2. Autorytet formalny i nieformalny – jak budować?
 3. Jak dobrać optymalny styl zarządzania pracownikami - identyfikacja własnego stylu kierowania – testy.
 4. Egografia – techniki pracy z własnymi pracownikami z pozycji szefa.
 5. Feedback – motywująca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem – zasady efektywnego udzielania informacji zwrotnej.
 6. Praktyczne działanie feedbacku - mechanizmy komunikacji w zespole oraz  skuteczność informacji zwrotnej dla usprawnienia realizacji projektów.
 7. Zrozumieć motywację:
 • motywatory i demotywatory – jak wpływają na efektywność pracy pracowników
 • jak praktycznie wykorzystać teorie motywacji Herzberga i Maslowa
 • warunki skutecznego motywowania
 1. Metaprogramy – jak skutecznie zlecać zadania – delegowanie poleceń.
 2. Model „poziomów logicznych Diltsa – praca na przekonaniach i na wartościach jako element motywowania
 3. Jednominutowy manager Blancharda – jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?
 4. Coaching – wybrane metody zwiększania skuteczności pracowników.