29 kwietnia, 2012

Techniki coachingowe dla kadry managerskiej

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Coachem stajesz się kiedy zmieniasz swoje pytanie
 z „jak zaplanować pracownikowi to zadanie”,
 na „ciekawe jak pracownik zaplanuje wykonanie swojego zadania”.

Richard

Szkolenie jest dedykowane drowi Miltonowi Ericksonowi
Program merytoryczny dwudniowego szkolenia:

 1. Coaching – jako proces i jako narzędzie menedżerskie.
 2. Zasady coachingowe jako baza sukcesu coacha; pozycja coacha wobec pracownika.
 3. Kiedy coaching, kiedy consulting, kiedy mentoring – warunki skuteczności.
 4. Model rozmowy coachingowej - struktura „piętrowa” sesji.
 5. Przegląd i dobór narzędzi w zakresie systemów pytań – od skalujących, przez pytania mocne, otwarte, kartezjańskie po „pytania o cud”.
 6. Przećwiczenie „S-Modelu” pytań planujących.
 7. Rama rezultatów jako system myślenia versus rama problemów.
 8. Warsztatowe ćwiczenie składowych sesji coachingowej – kamienie milowe, linie czasu.
 9. Stosowanie coachingowych „jak gdyby” – czasowe, osobowe, sytuacyjne.
 10. Finalny warsztat rozmów coachingowych – dwie sesje 30 minutowe.

 

Uwaga: metoda realizacji polega na wprowadzeniu pokazowym każdej kolejnej techniki oraz na jej przećwiczeniu w parach. Finalny moduł szkolenia to dwie pełne sesje coachingowe wykonywane przez każdego z uczestników.

 

Ewentualne działania po szkoleniu:

 1. Po szkoleniu proponujemy przygotowanie Przewodnika po Wiedzy dedykowanego uczestnikom oraz przełożonym uczestników szkolenia. To kompendium może być doskonałą podstawą rozmów monitorujących i rozwojowych.
 2. Ankieta poszkoleniowa, identyfikująca poziom zmiany umiejętności. Porównana z ankietą przed szkoleniem, powinna dać odpowiedź dotyczącą efektów szkoleniowych.
 3. Ewentualnie – Zadania domowe, Sesja Dobrych Coachów, Dobre Praktyki Coachowe (działania opisane są na następnej stronie).

Proces szkoleniowy zakończy się wręczeniem stosownych Certyfikatów Coacha.