29 kwietnia, 2012

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Na kłótni można skorzystać tylko w jeden sposób – unikając jej.

Dale Carnegie

Szkolenie jest dedykowane Danielowi Golemanowi, ekspertowi inteligencji emocjonalnej i społecznej.

Program szkolenia:

 1. Psychologia konfliktu. Zespół w konflikcie. Co rodzi konflikt? Dlaczego dochodzi do konfliktów?
  • - czynniki charakterystyczne dla grupy, w której pracujemy - kliki, presja grupowa, stereotypy,
  • - czynniki wynikające z relacji – wzory komunikacji, łamanie zasad, na których oparta jest relacja, czynniki związane z różnicami indywidualnymi,
  • - Co daje konflikt? Konflikt ,,dobry” i ,,zły”. Konflikt w kulturze popularnej a język konfliktu. Dostrzeganie szans w środowisku konfliktu.
 2. Rozpoznanie przyczyn konfliktów. Stanowiska a interesy. Konsekwencje konfliktów
 3. Mój osobisty styl komunikacji a konflikt. Po co mi ten konflikt? Rodzajów konfliktu i dynamika konfliktu.
 4. Komunikowanie się w konflikcie – dynamika, metody doprowadzania do zmiany , zniekształcenia komunikacji, rozwiązywanie sporu, obrona przed manipulacjami w rozwiązywaniu konfliktów. Identyfikacja i przełamywanie barier w sprawnym komunikowaniu się
 5. Błędy w zarządzaniu konfliktem
  • - eskalacja zaangażowania
  • - mityczność ograniczonego tortu
  • - zakotwiczenie
  • - dostępność informacji
  • - wygrany?
  • - nadmierna pewność swego
 6. Metody zarządzania konfliktem: stymulowanie, ograniczenie, rozwiązywanie, negocjacje, mediacja.