29 kwietnia, 2012

Komunikacja w zespole

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Odpowiedzialny jesteś nie tylko za to co robisz, ale i za to czego nie robisz.

Lao Tse

Szkolenie jest dedykowane Meredithowi Belbinowi – twórcy teorii ról zespołowych

Program szkolenia

Współpraca na rzecz klienta wewnętrznego - jak komunikowac się w zespołach.

Działanie na rzecz wspólnych celów. Kultura „my” w miejsce „my-oni”, budowanie postawy wygrany-wygrany w relacjach wewnątrzfirmowych.

Budowanie dobrych relacji wewnątrz firmy – dbałość o klienta wewnętrznego.

Umiejętność budowania dobrego kontaktu i dbania o przyjazny wizerunek własnej osoby.  Cechy warunkujące dobry kontakt.

Umiejętność dostrajania się i wzięcia odpowiedzialności za poprawę komunikacji.

Komunikacja  w pracy zespołu.

Modele komunikacji w organizacji i ich konsekwencje dla przepływu informacji. Możliwości usprawnienia. Dwie płaszczyzny komunikacji – treściowa i stosunku  - budowanie wizerunku osoby dostępnej. Praca nad stworzeniem standardów komunikacji w zespole (w pionie i w poziomie).

Co to znaczy działać zespołowo i proaktywnie?

Warunki istnienia zespołu. Potrzeby członków zespołu (w dziedzinie zadań, utrzymania grupy, rozwoju indywidualnego). Jak wzmacniać nastawienie na realizację celów zespołu? Znaczenie celu w pracy zespołu - możliwości konsolidacji zespołu poprzez współwłasność celów. Zasady efektywnej pracy zespołu (zasada różnorodności, współpracy i aktywności).

Zespół  w  konflikcie - jak skutecznie się komunikować?.

Wybrane techniki asertywne, jako narzędzia komunikacyjne przydatne w sytuacji konfliktowej. Docieranie do interesów osób uwikłanych w konflikt w miejsce poruszanych przez nich kwestii. Umiejętne wyrażanie własnych uczuć. Wyrażanie własnych opinii i przekonań.