29 kwietnia, 2012

Przez hipnozę do lepszych relacji z klientem i pracownikiem

Skuteczna komunikacja w oparciu o techniki hipnozy

Program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Jedno dziś znaczy więcej niż dwa jutra

Benjamin Franklin:

Szkolenie jest dedykowane drowi Miltonowi Ericksonow

Cel szkolenia: poznanie i przyswojenie nowych technik komunikacji i budowaniu trwałych relacji z klientami z wykorzystaniem języka hipnozy oraz technik i procedur stosowanych w hipnozie

Czas trwania: 16 godzin

Metodyka: opanowanie języka hipnozy i umiejętności wprowadzania w stan hipnozy jako drogi do efektywniejszej komunikacji

 

Propozycja programowa:

 1. Rapport jako podstawowa technika komunikacji - od odzwierciedlenia stanu do prowadzenia klienta.
 2. Zrozumieć hipnozę - czym jest, na czym polega kontrakt, techniki wprowadzania w stan transu hipnotycznego.
 3. Język ciała jako język emocji - jak czytać stany emocjonalne rozmówcy?
 4. Jak praktycznie wykorzystać emocje klienta?
 5. Praca na wartościach i tożsamości - wykorzystanie teorii Diltsa do pracy z klientem.
 6. Wybrane techniki werbalne - presupozycje, metafory, implikacje - praca w kontakcie z prawą półkulą.
 7. Procedury prowadzenia hipnozy:
  • procedura podejmowania decyzji,
  • procedura zmiany przekonań,
  • procedura pętli komunikacyjnych.
 8. Praca na pozycjach - technika pozwalająca rozumieć konflikty z klientem.

Uwaga: celem szkolenia nie jest nauczenie hipnozy, choć to się w czasie szkolenia ćwiczy - celem jest zdobycie nowych umiejętności komunikacyjnych.