29 kwietnia, 2012

Kreatywność i innowacyjność w podejściu do problemów biznesowych

Motto szkolenia:

Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać

Antoine de Saint-Exupéry

Szkolenie jest dedykowane profesorowi Edwardowi Nęcce, twórcy polskiej szkoły kreatywnego myślenia

Program szkolenia:

Moduł 1. Kreatywność w biznesie: indywidualnie czy w zespole?

 • „Oswojenie kreatywności”, czyli podstawowe zjawiska i podłoże kreatywności
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów – co pomaga, co przeszkadza
 • Efektywna komunikacja i współpraca w zespole. Klimat sprzyjający innowacyjności w organizacji

 

Moduł 2. Wspomaganie kreatywności – ćwiczenia i techniki kreatywne

 • Eliminacja przeszkód w twórczym myśleniu
 • Jak rozwijać zdolności twórcze?
 • Podstawowe techniki pracy grupowej: burza mózgów i jej odmiany

 

Moduł 3. Otwartość na innowacje

 • Spojrzenie na problem z innego punktu widzenia, łamanie schematów
 • Rozwiązywanie problemów dzięki analizie albo próbie „obejścia” przeszkód
 • Poszukiwanie niestandardowych rozwiązań mimo rozlicznych ograniczeń

 

Moduł 4. Łączenie odległych idei

 • Poszukiwanie inspiracji w istniejących rozwiązaniach i innych dziedzinach – czyli tam, gdzie one już są
 • Wykorzystanie twórczego oddalenia dzięki myśleniu przez analogię i metaforyzowanie
 • Rozwijanie zdolności twórczej kombinatoryki i transformowania

 

Moduł 5. Wykorzystanie technik kreatywnych

 • Strategia zarodka
 • Strategia twórczego oddalenia
 • Strategia wyniku idealnego