29 kwietnia, 2012

Coaching – jak zarządzać efektywnie pracownikami

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Coachem stajesz się kiedy zmieniasz swoje pytanie 
z „jak zaplanować pracownikowi to zadanie”, 
na „ciekawe jak pracownik zaplanuje wykonanie swojego zadania”.

Richard

Szkolenie jest dedykowane drowi Miltonowi Ericksonow

Program merytoryczny dwudniowego szkolenia:

 1. Szef - bezpośredni przełożony coachem - jakie są warunki sukcesu.
 2. Coaching – jako proces i jako narzędzie menedżerskie.
 3. Zasady coachingowe jako baza sukcesu coacha; pozycja coacha wobec pracownika.
 4. Model rozmowy coachingowej - struktura „piętrowa” sesji.
 5. Jak planować rozmowy coachingowe z pracownikami?
 6. Jak stosować wzmocnienie pozytywne, jak rozwijać umiejętności pracowników/
 7. Techniki identyfikacji problemów - pytani skalujące i przeramowujace.
 8. Dobór narzędzi w zakresie systemów pytań – pytania mocne, otwarte, kartezjańskie.
 9. Przećwiczenie „S-Modelu” pytań planujących.
 10. Rama rezultatów jako system myślenia versus rama problemów.
 11. Jak skutecznie planować - kamienie milowe, linie czasu
 12. Praca nad rozwojem elementów składowych sesji coachingowej.
 13. Stosowanie coachingowych „jak gdyby” – czasowe, osobowe, sytuacyjne.
 14. Finalny warsztat rozmów coachingowych – dwie sesje 30 minutowe.

Uwaga: metoda realizacji polega na wprowadzeniu pokazowym każdej kolejnej techniki oraz na jej przećwiczeniu w parach. Finalny moduł szkolenia to dwie pełne sesje coachingowe wykonywane przez każdego z uczestników.