29 kwietnia, 2012

Przełamywanie oporu wobec zmian

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Sukces nie ma windy, trzeba iść po schodach

Emil Oesch

Szkolenie jest dedykowane prof. Davidowi Clutterbackowi - światowemu ekspertowi coachingu i mentoringu

Program szkolenia:

 1. Struktura zmiany - krzywa eSowa, rozsądna kariera pomiędzy rynkową hossą i bessą.
 2. Typowe postawy specjalistów, ekspertów i managerów wobec zmian - praca ze strukturą zmiany  wg. Richarda Bandlera.
 3. Praca Metodą ADKAR.
 4. Drugą twarzą problemu jest szansa - to nie problem stwarza trudność - stresem jest lęk przed oczywistym rozwiązaniem!
 5. Jak skutecznie zarządzać ludźmi i firmami bojącymi się zmian na zmieniającym się rynku?
 6. Klasyczne mechanizmy zmiany - Spencer Johnson, Kurt Levin - praktycznie!
 7. Jak komunikować zmiany wewnątrz firmy? Jak unikać kryzysów w PR wewnętrznym?
 8. Drugą twarzą problemu jest szansa - to nie problem stwarza trudność - stresem jest lęk przed oczywistym rozwiązaniem!
 9. Macierz ZGODA w procesie zmiany - właściwe techniki we właściwych etapach.
 10. Model „poziomów logicznych Diltsa” – praca na przekonaniach i na wartościach jako element motywowania i zarządzania.
 11. Case „Tańcząca z Galeriami”  - koncepcja skutecznej zmiany Dilts/Gilligan w życiu zawodowym.
 12. Warsztat planowania przebiegu zmiany - indywidualnej, zespołowej, firmowej.
  Opracowanie IPZ - Indywidualnego Programu Zmiany przez każdego Uczestnika.