29 kwietnia, 2012

Efektywna współpraca w biznesie

program autorski: Marek Skała

Motto szkolenia:

Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie

Albert Einstein

Szkolenie jest dedykowane Danielowi Golemanowi, ekspertowi inteligencji emocjonalnej.

Schemat procesu komunikacyjnego i zasady komunikacji

 1. Komunikacja jedno i dwustronna.
 2. „Koło komunikacji” – czyli co tworzy przekaz.
 3. Skuteczna komunikacja - poziom relacyjny (osobisty) i poziom merytoryczny (informacyjny).
 4. Komunikacja niewerbalna.
  • Co składa się na „mowę ciała”?
  • Jak wykorzystać elementy mowy ciała dla zachowania spójności komunikatu?
 5. Komunikacja werbalna- przegląd podstawowych narzędzi: pytania, parafrazy, klaryfikacje, truizmy, aktywne słuchanie, formułowanie trafnych argumentów.

 

Bariery i pułapki w komunikacji interpersonalnej

1. Rodzaje barier: wartościowanie, kontrolowanie, maskowanie, obojętność, wywyższanie, kategoryczność

2. Sposoby przezwyciężania/unikania barier komunikacyjnych

 

Narzędzia skutecznego porozumiewania się

 1. Aktywne słuchanie.
 • Technika zadawania pytań – precyzowanie przekazu.
 • Parafraza i klaryfikacja – sprawdzanie poziomu zrozumienia i efektywne kierowanie rozmową
 1. Ćwiczenia praktyczne wzmacniające umiejętności komunikacyjne w doniesieniu do realiów uczestników szkolenia

 

Zastosowania praktyczne technik komunikacji i

 • płaszczyzny komunikacji, eliminowanie barier i utrudnień
 • komunikacja jako narzędzie budowania prawidłowych relacji : z podwładnymi, zwierzchnikami oraz klientami zewnętrznymi
 • komunikacja jako narzędzie wywierania pożądanego wpływu
 • co, jak, kiedy i komu komunikować w procesie zarządzania
 • co robić, by być dobrze rozumianym i lepiej rozumieć innych
 • komunikacja w trudnych sytuacjach zawodowych: stres, trudne decyzje szefa, emocje