Kwiecień 29, 2012

Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne – mowa efektywna

Jak sprawnie osiągać cele dzięki skutecznym prezentacjom?

program autorski: Marek Skała, Ph.D.

 

Motto szkoleni

Jeśli podasz wyniki na samym początku, to równie dobrze mógłbyś kręcić kryminały pokazując w pierwszej scenie kto zabił.

Matthias Pöhm

 

 
Szkolenie jest dedykowane, autorowi książki Matthiasowi Pöhmowi Błąd PowerPointa i 9 innych pozycji o przemawianiu publiczny

 1. Prezentacja biznesowa dla managerów – jak skutecznie zrealizować biznesowy cel?
 2. Reagowanie na ataki z sali i na krytykę publiczną, reakcja w sytuacjach trudnych..
 3. Praca z głosem – wybrane ćwiczenia logopedyczne
 4. Skuteczne reagowanie w relacjach z mediami – jak nie lec przed kamerą?
 5. Jak mówić do grupy 10 a jak 100 osób?
 6. Normy prezentacyjne w sytuacjach biznesowych.
 7. Pragmatyczne schematy prezentacji biznesowych  – od retoryki do erystyki.
 8. Pięć żelaznych zasad retoryki – schematy INTRO, AOR, FAB.
 9. Praca z tremą i stresem przed wystąpieniem i w trakcie – jak je skutecznie pokonać?
 10. Struktury prezentacji – dobór środków do założonego celu prezentacji.
 11. Praca przed publicznością – reguły Balesa, kotwiczenie sceny, zasad brudnych pleców.
 12. Budowanie struktury argumentacji – dobór argumentów w przekonywaniu innych.

Warsztat z kamerą razie potrzeby – każdy Uczestnik  przećwiczy swoją własną prezentację biznesową i  uzyska indywidualny, wszechstronny feedback.